Witaj w Centrum Psychoterapii MEJD

O Mnie

Elżbieta Dziuba

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, od 11 lat zajmuje się psychoterapią. Pracuje w podejściu integracyjnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości, z osobami z grupy DDA i DDD oraz terapię osób po stresie urazowym PTSD.

W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS oraz studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Oferta

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia indywidualna to spotkanie dwóch osób: pacjenta i psychoterapeuty. Jest objęte tajemnicą zawodową i oparte na zaufaniu. Kluczowy element współpracy prowadzi do tego, aby pacjent spotkał się sam ze sobą i przy pomocy psychoterapeuty podążał w kierunku poznania samego siebie, tzn.: rozpoznawania swoich myśli, uczuć, potrzeb i schematów, utrudniających codzienne życie.

Wynikiem terapii indywidualnej jest budowanie oparcia w samym sobie, dokonywanie zmian mających wpływ na prowadzenie satysfakcjonującego życia, pozytywnych relacji z innymi ludźmi i zakończenia psychoterapii.

Czas trwania jest uzależniony od potrzeb i gotowości pacjenta do poznania samego siebie, zmiany i wzajemnej współpracy terapeutycznej.


Wizyta w gabinecie lub online

Czas trwania sesji: 50 minut

PSYCHOTERAPIA PAR

Terapia par jest skierowana do osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, które przechodzą kryzys i poszukują sposobów, aby sobie z nim poradzić. Prowadzi ona do rozpoznania tego, co łączy, a co dzieli parę, w jakim kierunku para zmierza i co można zrobić. Psychoterapia związku nie jest łatwym i krótkim procesem, jednak przy zaangażowaniu obydwojga partnerów często prowadzi do uzdrowienia związku i nadania mu nowej jakości. Zdarza się, że w trakcie terapii dochodzi do rozpoznania destrukcyjnych schematów jednego z partnerów i wówczas zalecana jest terapia indywidualna. Nie zawsze istnieje możliwość poprawienia związku, ale można zmniejszyć cierpienie osób zainteresowanych oraz przygotować się do rozstania.

Terapia par to:

 • Spotkanie partnerów na neutralnym gruncie
 • Wsparcie komunikacji, prowadzące do konstruktywnej rozmowy na tematy, które są istotne i wyrażana jest chęć rozmowy
 • Wsparcie w rozpoznawaniu, wyrażaniu uczuć oraz przyjmowaniu ich z szacunkiem
 • Wsparcie w określaniu i wyrażaniu potrzeb

Wizyta w gabinecie lub online

Czas trwania sesji: 90 min

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa jest pomocą psychologiczną udzielaną osobom, które doświadczyły silnie stresującego, destrukcyjnego wydarzenia oraz przeżywają kryzys psychiczny. Celem interwencji jest przywrócenie równowagi.

Przebieg interwencji kryzysowej:

 • Określenie sytuacji kryzysowej
 • Zapewnienie wsparcia emocjonalnego
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
 • Zredukowanie lęku

Uczucia jakie mogą towarzyszyć:

 • Przerażenie
 • Lęk przed utratą kontroli
 • Poczucie bezradności
 • Bezsilność
 • Poczucie zagrożenia
 • Poczucie niezrozumienia
 • Odrętwienie
 • Wyczerpanie

Wizyta w gabinecie lub online

Czas trwania sesji: 50 min

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna jest udzielana osobom przeżywającym kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Pomaga osobom, u których przy zmianach rozwojowych lub nagromadzeniu się wydarzeń życiowych, pojawia się wiele myśli i uczuć, które utrudniają rozwiązywanie problemów i podejmowanie codziennych decyzji.

Przebieg wsparcia psychologicznego:

 • Rozpoznanie problemu oraz trudności w jego rozwiązaniu
 • Określenie czynników podtrzymujących problem
 • Określenie sposobów rozwiązania problemu oraz dodatkowych trudności
 • Wzmocnienie osoby w realizowanych zmianach

Uczucia jakie mogą towarzyszyć:

 • Bezradność
 • Bezsilność
 • Lęk
 • Frustracja
 • Niechęć
 • Zmęczenie
 • Niepewność
 • Poczucie beznadziei

Wizyta w gabinecie lub online

Czas trwania sesji: 50 min

Cennik

PSYCHOTERAPIA
INDYWIDUALNA

Pierwsza sesja – 200 zł

Kolejna sesja – 180 zł

PSYCHOTERAPIA
PAR

Pierwsza sesja – 300 zl

Kolejna sesja – 250 zł

INTERWENCJA
KRYZYSOWA

Jedna sesja – 200 zł

KONSULTACJA
PSYCHOLOGICZNA

Jedna sesja – 200 zł

Płatność

Płatności można dokonać gotówką lub przelewem na konto:

Centrum Psychoterapii MEJD
Elżbieta Dziuba
33 1140 2004 0000 3002 5941 4726

Kontakt

Centrum Psychoterapii MEJD

ul. Efraima Schroegera 82 (lok. 112)
01-828 Warszawa

+48 532 416 332 (od 08:00 do 20:00)
kontakt@mejd.pl

Napisz do Nas